Gallery Artists

Agora

contemporary art

VisitOur Button

გია რევაზიშვილი
გალერეა პრესა
ქალაქის ხედი
image
h64.2Xw64.1 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-002
დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქის ხედი


შესრულების წელი:  2003.
მოჩარჩოებაკი/არა
ნამუშევრის დახვევის შესაძლებლობა ტრანსპორტირების დროს: კი/არა  

  გია რევაზიშვილს  ნატურისადმი  საკუთარი  დამოკიდებულება აქვს. რეალობა  მისი  ფერწერის უმნიშვნელოვანესი  კომპონენტია. პეიზაჟებში  იგი  მიმართავს  დეფორმაციასა  და  გამარტივებას, მაგრამ  ყოველთვის  ინარჩუნებს  გარემოს  ობიექტურ  სახეს. ფართო  ქუჩის  ორივე მხარეს მდგარი სახლები თითქოს სიძველისგან გახუნებულა, დაბრეცილ  საფეხურებიან კიბეს  წინა პლანიდან სიღრმეში შევყავართ. აქა-იქ მოჩანს  წითელსახურავიანი  სახლები, შორს  ხეებია  ჩარიგებული. მქრთალი  კოლორიტი  ზამთრის  ცივი  დღის  ასოციაციას  იძლევა. ძველი  ქალაქის  ხიბლი  მხატვრის შთაგონების  უცვლელი  წყაროა. ყოფითის, ჩვეულებრივის  პოეზია  გია  რევაზიშვილის  ქალაქური პეიზაჟების  ზოგადი  მახასიათებელია.

გაყიდულია
რომანსი
image
h40Xw47 cm
ტილო, პრინტი
კოდი: 65-012
გაყიდულია
წრეზე სირბილი
image
h79.5Xw53.5 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-019
გაყიდულია
ძველი თბილისი
image
h33,5Xw39,5 cm
ტილო, ზეთი
კოდი: 65-030
გაყიდულია

ოქროს თევზი
image
h54.1Xw43.7 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-001
გაყიდულია
ავლაბარი
image
h83.5Xw83.5 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-004
დამატებითი ინფორმაცია

ავლაბარი


 

 ავლაბრის  კლდეზე  შეფენილ  სახლებს, მხატვარი  თბილისური  ლანდშაფტისთვის  დამახასიათებელი ძლიერსახასიათო  ფორმის  სახით  გადმოსცემს. მტკვარზე  მცურავი  პატარა  ძრავიანი  ნავის  გამოსახულებას  ხალისიანი  განწყობა  შემოაქვს. ფორმათა  განზრახული  უსწორობა  ხაზს  უსვამს  ქალაქის უძველესი  უბნის, კოლორიტულობასა  და  მომხიბვლელობას. რევაზიშვილის  ნაივური  ელემენტებით გაჯერებული  მხატვრული  მანერა  და  ხედვის  თავისებურება, ამ  პეიზაჟს  განსაკუთრებულ  გამომსახველობას  ანიჭებს. ამ  სერიის  პეიზაჟების  კოლორიტულ  გადაწყვეტაში  დიდ  მნიშვნელობას  ანიჭებს. ნამუშევართა  ფერადი  სტრუქტურა  რთულია, ყოველი  ნიუანსი  გათვლილი. ფერისა და ფორმის ორგანული  კავშირისა  და  გააზრებული  კომპოზიციის  საშუალებით, მხატვარი  ქმნის  საკუთარ  ლეგენდას თბილისის  შესახებ.

გაყიდულია
კომპოზიცია
image
h92.4Xw67 cm
შერეული მასალა,მეტალი,ზეთი
კოდი: 65-005
დამატებითი ინფორმაცია

კომპოზიცია


შესრულების წელი:  2004.
მოჩარჩოებაკი/არა
ნამუშევრის დახვევის შესაძლებლობა ტრანსპორტირების დროს: კი/არა  


 

  ფიგურატიული კომპოზიციებისაგან განსხვავაებით აბსტრაქტულ ნამუშევრებში მხატვარი გაბედულ ექსპერიმენტებს მიმართავს. იგი ერთმანეთს უხამებს სხვადასხვა მასალასა და ტექნიკას. ახალ გამომსახველობით ხერხებს ეძებს. მხატვარს აინტერესებს ურთიერთსაწინააღმდეგო ელემენტთა კომბინაციები. ლითონის ფურცელი და ბადე, რკინის მილები და მავთულები, რომელთა ზედაპირი ისეა დამუშავებული, რომ ფაქტურათა ნაირგვარობა იქმნება, ზეთის საღებავი, ადამიანის სქემატური გამოსახულება - ეს ერთი შეხედვით შეუთავსებელი, მაგრამ გარკვეული წესრიგით გაერთიანებული ელემენტთა კავშირი ქმნის ძლიერი ენერგეტიკის სახვით სივრცეს.

გაყიდულია
კომპოზიცია
image
h92.4Xw67 cm
შერეული მასალა,მეტალი,ზეთი
კოდი: 65-006
დამატებითი ინფორმაცია


შესრულების წელი:  2004.
მოჩარჩოებაკი/არა
ნამუშევრის დახვევის შესაძლებლობა ტრანსპორტირების დროს: კი/არა  

  გია რევაზიშვილისთვის  კონცეპტუალური  თეთრი  ზეთის საღებავით, ნაწილობრივ  დაფარული ლითონის ფირფიტები, სხვადასხვა  ფაქტურის ბადეები და ერთგვარი  მინიშნებები  რკინის  სიბრტყეზე, გარკვეული  წესრიგით  ლაგდებიან. აქ  არაფერი  შემთხვევითი  არ  არის.  ყველა  ელემენტი  გააზრებულია, ნებისმიერი  მონასმი  თუ საღებავის  ჩამონაღვენთი  მკაცრ  კომპოზიციურ  წესრიგსა  და  შინაგან  კონტროლს  ექვემდებარება. რევაზიშვილის ლითონის  სამყაროს  ჰარმონია  თანამედროვე  ჟღერადობის  საინტერესო  ნამუშევარია.

გაყიდულია

რისიტალი
image
h48,1Xw45,6 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-007
გაყიდულია
დამალვა ქოლგის ქვეშ
image
h49Xw56.5 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-008
გაყიდულია
შეყვარებულები
image
h63Xw48 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-009
გაყიდულია
ტბასთან
image
h64.1Xw53.6 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-010
გაყიდულია

ყაყაჩოების მდელო
image
h42.7Xw52.4 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-013
გაყიდულია
მდელო
image
h52.4Xw42.7 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-014
გაყიდულია
ივლისის დილა
image
h42.8Xw52.5 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-015
გაყიდულია
ტყის ფრაგმენტი
image
h73.8Xw46.5 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-016
გაყიდულია

საფრენი ბურთი
image
h61.2Xw49 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-017
გაყიდულია
ხმოვანება
image
h53.5Xw64.5 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-018
გაყიდულია
სახლები მინდორში
image
h63.5Xw80 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-020
გაყიდულია
ვიოლონჩელისტი
image
h75.8Xw63.5 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-021
გაყიდულია

ვენეცია
image
h34Xw39 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-024
გაყიდულია
თბილისი
image
h34Xw39 cm
ტილო,ზეთი
კოდი: 65-025
გაყიდულია
მეტეხი
image
h33,5Xw39,5cm
ტილო, ზეთი
კოდი: 65-029
გაყიდულია
ნარიყალა
image
h58Xw76cm
ტილო, ზეთი
კოდი: 65-026
გაყიდულია

ძველი სახლი
image
h39,5Xw47cm
ტილო, ბეჭდური
კოდი: 65-011
გაყიდულია 
Art Gallery Line